OP: Operační program Zaměstnanost plus

Výzva: Podpora sociálního podnikání (1)

Název projektu:                              Rozšíření služeb o blistrování

Registrační číslo projektu:             CZ.03.02.01/00/22_024/0002103

Zahájení projektu:                           1.5.2023                            

Ukončení projektu:                         30.4.2025

Stav realizace:                                projekt je v plné realizaci

 

Projekt se zaměřuje na rozvoj podnikatelských aktivit sociálního podniku Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. prostřednictvím rozšíření stávající výroby o nový produkt blistry a současně na vytvoření 4 nových pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením.

Realizací projektu umožníme 4 osobám se zdravotním postižením nalézt trvalé uplatnění na trhu práce, získat novou sebedůvěru a víru, že jsou schopni se sami o sebe postarat a pracovat. Konkrétně budou v rámci nově zřízeného pracoviště vykonávat manuální práce při obsluze blistrovacího stroj a následně kompletovat vyrobené blistry dle konkrétních požadavků klientů. Podpoříme tak jejich finanční a společenskou nezávislost.

Dalším pozitivním přínosem pro tyto nové zaměstnance bude jejich trvalá terapeutická podpora, kterou se zaměstnáním získají. Tato podpora bude zaměřena nejen na zvládání jejich pracovních povinností, ale bude mít přesah i do osobního života. V rámci terapie, která bude cíleně zaměřena na jejich individuální potřeby (terapeuti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme mají potřebné odborné vzdělání a praxi v péči o hendikepované zaměstnance) našim zaměstnancům nabízíme podporu v řešení každodenních problémů a komplikací se zvládáním pracovních povinností a jejich sladěním s osobním životem a potřebami. Ze zkušenosti víme, že tato podpora pozitivně ovlivňuje jejich výkonnost, vytrvalost a spokojenost nejen v pracovním životě.

Současně s přijetím 4 osob se zdravotním pojištěním budou zřízena 3 nová pracovní místa pro zaměstnance, kteří jim budou nápomocni v pracovním procesu.

Rozvoj sociálního podniku ve smyslu navýšení počtu jeho zaměstnanců ze skupin ohrožených na trhu práce, podpora v jejich pracovním i osobnostním rozvoji je v souladu s cíli rozvoje sociálního podniku. Zlepšení jeho pozice na trhu z pohledu existence zaměstnavatele, který dosahuje kladných ekonomických výsledků v souladu s dodržováním principů sociálního podniku přispěje k rozvoji zájmu společnosti o sociální podnikání.

Evropská unie
Blistrovací stroj

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti