Jsme chráněná dílna, spolehlivý a seriózní sociální podnik s rodinnou atmosférou, který se pyšní již 25letou tradicí. Během ní jsme sesbírali potřebné zkušenosti a míříme neustále kupředu. Jsme certifikovaní jako doporučený obchodní partner dle indexu CRIBIS. V naší chráněné dílně zaměstnáváme převážně osoby se změněnou pracovní schopností. V současnosti tak kompletujeme, kontrolujeme a balíme výrobky pro rozmanité spektrum klientů. Dále pro vás vytváříme moderní smysluplné reklamy, tiskneme a vyrábíme reklamní předměty a poskytuje pronájmy prostorů a virtuální kanceláře. Naše poskytované služby se společenským přesahem nabízíme v rámci uplatnění náhradního plnění.  

Každá spolupráce nás velmi těší. Tvoří nedílnou součást našeho vývoje, díky kterému se neustále posouváme kupředu a rozšiřujeme své obzory. Zároveň je pro nás svěží inspirací. A jsme velmi potěšeni, že poskytujeme služby a moderní reklamu i další služby také významným zákazníkům světového formátu, působících například v oblasti automobilového průmyslu a farmacie.

Co je pro nás důležité?

Především osobní a individuální přístup ke všem zaměstnancům, jehož výsledkem je jejich svědomitá a pečlivá práce tvořená s radostí. Díky tomu vytváříme specifické výrobky a poskytujeme široké spektrum služeb nesoucích v sobě celospolečenský přesah.

Poznejte naše kořeny, ze kterých vyrůstáme…

Naše počátky jsou svázány se 70. léty 20. století a společností Družstevní propagační podnik Praha, který vyráběl pro Východočeský kraj reklamní prostředky jako transparenty, letáky, různé návody a další rozličné materiály. Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o., takový, jak ho známe dnes, vznikl v roce 1994 rozdělením Družstevního propagačního podniku Praha.

Dalším mezníkem novodobé historie společnosti se stal rok 2001, kdy Vítězslav Elišák, působící do té doby jako ředitel, odkoupil 100% majetkový podíl. Od této doby začala společnost rozšiřovat své portfolio služeb. Ke dni 26. 9. 2002 byl zrealizován dlouhodobě připravovaný projekt provozu chráněné dílny, a to za podpory Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje, který trvá doposud. Koncem roku 2016 převzal rodinnou firmu syn, Ing. Vítězslav Elišák, aby pokračoval v práci svého otce a firmu vede doposud. Firma postupně získává nový rozměr celospolečenského působení. Řízení podniku je nezávislé na externím vlastníkovi.

Kým jsme?

Jsme chráněnou dílnou s jedinečnou atmosférou. Jsme ryze česká společnost. Jsme členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Snažíme se poskytnout co nejširší pracovní uplatnění pro všechny osoby, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Do všech našich aktivit se propisuje celková společenská odpovědnost firem a zodpovědná přístup, a taktéž myslíme na ekologický přesah v rámci udržení životního prostředí. 

Kdo tvoří naši společnost?

V současnosti zaměstnáváme téměř 60 pracovníků se zdravotním postižením, což tvoří 96 % všech našich zaměstnanců. Díky tomu patříme k největším zaměstnavatelům svého druhu v Královéhradeckém kraji.

PPHK

Proč s námi spolupracovat?

 • Nabízíme kompletní řešení s optimalizací výrobního procesu. Uspoříme tak vaše náklady a čas vašich kvalifikovaných zaměstnanců. 
 • S námi budete jedineční. Přineseme nový pohled do vašeho podnikání.
 • Jsme silný a spolehlivý partner s mnohaletými zkušenostmi a garantujeme dodání služeb v nejvyšší kvalitě.
 • Široké portfolio našich služeb nabízíme v rámci náhradního plnění, díky kterému ušetříte na daních a zároveň se stanete společensky odpovědnou firmou.
 • Více než 96 % našich zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním postižením, kteří jsou pracovití a nadšení z vykonávané práce i na odborných pozicích.
 • Zaměstnáváme takové pracovníky, kteří jsou svědomití a své práce si váží. Díky tomu nabízíme široké množství služeb, jejichž výsledkem jsou kvalitní produkty nesoucí v sobě nejeden příběh.
 • Stanete se součástí podpory jedinců se zdravotním postižením a také jejich inkluze v rámci celé společnosti. 
 • Díky vzájemné spolupráci a podpoře získává všechno smysl. Nejen naše činnost, ale i vaše výrobky. Protože pocit z dobře a kvalitně vykonané práce svědomitých pracovníků je jeden z těch nejhezčích. Zažijte tento dobrý pocit společně s námi. Stačí se nám jenom ozvat!

Jsme odpovědná sociální firma se společenským a etickým přesahem, které záleží na kvalitně odvedené práci. Jsme chráněnou dílnou, kde jsou kvalita, spolupráce, partnerství, komplexní služby a podpora jedny z nejdůležitějších pilířů. Proto jsme certifikováni dle normy ČSN EN 9001:2009 (TÜV International). Významný byl pro nás také rok 2012, kdy jsme se zároveň stali držiteli ochranné známky práce postižených.

Naše společnost byla nominována v roce 2020 mezi 10 TOP firem Královéhradeckého kraje. Získali jsme hned několik významných ocenění a certifikát doporučeného obchodního partnera. Odpovědná fima roku 2020, Ekonomicky nejúspěšnější firma Královéhradeckého kraje 2020 a 3. místo v kategorii Vodafone firma roku 2020. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu nesou hlavně naši zaměstnanci. Je to pro nás velké povzbuzení i motivace do budoucna, že věci, které děláme, děláme správně.

ETICKÝ KODEX

Etika pro nás není pouhým termínem. Svým působením se ji snažíme aktivně propisovat do reálného fungování společnosti. Podívejte se tak na náš etický kodex a systém hodnot, který je pro nás velmi podstatný a důležitý.

S námi podporujete společenskou odpovědnost a zaměstnávání OZP.

 • Etický kodex PPHK

  Etický kodex společnosti

  Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o.

   

  Úvodní slovo

  „Nekonečné možnosti“ naše hlavní motto, kterého se snažíme držet.

   

  Jsme rodinná firma s 25letou tradicí, kde je naší hlavní pracovní náplní zajišťování zaměstnání osobám se změněnou pracovní schopností. Tento cíl se nám daří plnit v rámci tzv. chráněné dílny, která byla založena již v roce 2002.

  Spolupracujeme převážně s mezinárodními společnostmi v automobilovém, zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu. Kompletujeme, kontrolujeme a balíme výrobky do světových automobilů a farmacie. Vyrábíme moderní reklamu, pronajímáme kanceláře a sídla firem. Svým zaměstnancům se snažíme nabídnout rozmanitou práci a našim obchodním partnerům nekonečno možností.

  V letošním roce jsme přistoupili i k rebrandingu našeho loga. Jsme přesvědčeni, že nastal ten správný čas vytvořit moderní tvář tradiční české značce a posunout se dál. Nekonečné možnosti, nekonečný uzel – to nás při jeho tvorbě inspirovalo. V minulosti byl nekonečný uzel znamením důležité události. Označovaly se jím situace a chvíle, které byly významné a podstatné. I pro nás je rebranding naší společnosti velmi významná a důležitá událost. Nekonečný uzel symbolizuje v duchovní rovině nekonečnou moudrost a soucit. Symbolizuje také nekonečnou lásku, harmonii a možnosti. Naše společnost se hlásí svou činností k těmto hodnotám, proto právě znak nekonečného uzlu.

   

  Ing. Vítězslav Elišák

  majitel

  Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

   

  Poslání společnosti

  Hlásíme se svou činností k principům sociální ekonomiky a i do budoucna se zavazujeme naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Budeme i nadále zajišťovat jejich opětovné zapojení do společnosti a zlepšovat tím jejich nelehkou životní situaci. Podporujeme činnosti prospívající společnosti, máme smysl pro sociální zodpovědnost na celostátní úrovni.

   

  Hodnota chráněné dílny

  Jsme zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Naše chráněná dílna byla založena již v roce 2002. V současné době zaměstnáváme téměř 70 pracovníků se zdravotním postižením, což tvoří 96 % všech zaměstnanců.

   

  Zavazujeme se provozovat činnosti prospívající osobám se zdravotním postižením. Vyvíjíme svoji činnost v souladu s naplňováním cílů společenské prospěšnosti. Dbáme na rovné příležitosti a optimální pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance, s důrazem na spravedlivé odměňování, zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Všem zaměstnancům poskytujeme bez rozdílu psychosociální služby. Základním personálním a integračním nástrojem podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin je nastavení individuálního plánu rozvoje s každým novým zaměstnancem. Psychosociální konzultant na sezeních napomáhá k jeho naplnění, a tím k úspěšnému začlenění zaměstnance do práce a kolektivu. Následně je se zaměstnancem pracováno individuálně dle jeho aktuálních konkrétních potřeb.

   

  Důrazně odmítáme účelové zaměstnávání založené pouze na možnosti čerpání příspěvků pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti bez skutečného zapojení člověka do výrobního procesu, bez konkrétní pracovní náplně a bez vytvoření standardních přijatelných podmínek pro jeho zaměstnání.

  Budujeme korektní vztahy se svými zaměstnanci i obchodními partnery a odmítáme klamavou reklamu. Důrazně dbáme na kvalitu svých produktů a služeb. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou min. 30 % z celkových výnosů podniku.

   

   

  Důsledně proti korukci

  Jsme nesmírně vděční zaměstnancům i našim obchodním partnerům, že se nám za 25 let podařilo vytvořit ze značky Propagačního podniku Hradec Králové s.r.o. značku kvality a serióznosti a stále patříme k největším zaměstnavatelům svého druhu v Královéhradeckém kraji. 

   

  Odmítáme korupční jednání, netolerujeme žádnou formu přímého či nepřímého korupčního jednání.  Poskytujeme svým obchodním partnerům náhradní plnění formou odebírání výrobků či služeb z chráněného trhu práce v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Důrazně odmítat spekulativní chování spočívající ve zneužívání této formy naplňování zákona.

   

  Jméno naší společnosti nespojujeme s jakoukoli komerční firmou, která získává nákupem od chráněné dílny výhody v tom, že dále „přeprodává“ produkty pod „značkou“ chráněná dílna, které však klamou potencionální zákazníky.

  Podporovat místní a lokální spolupráci s dalšími organizacemi/podniky. Při své činnosti se snaží podporovat ochranu životního prostředí.

  Máme jasně a transparentně nastaveny principy řízení a kontroly společnosti, při svých činnostech dodržujeme zákony. Účetnictví podniku je vedeno podle zákonem stanovených pravidel a účetních standardů, s maximální transparentností finančních transakcí, s pravdivými a nezkreslenými údaji.

   

   

  Dbáme na ochranu životního prostředí a společenskou odpovědnost

   

  CSR aktivity jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Jsme společensky odpovědnou firmou, snažíme se zodpovědným přístupem i jednáním přispět ke zlepšení našeho okolí a chráníme životní prostředí. Jsme si vědomi možných dopadů našeho podnikání na životní prostředí, proto dbáme jeho ochrany a naše konání je k němu maximálně ohleduplné. Upřednostňujeme technologie šetrné k životnímu prostředí, nezapojujeme se do projektů, které jej ohrožují a při výběru dodavatelů zkoumáme ekologický vliv jejich produktů a služeb. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace v rámci společnosti, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR.

   

  Chráníme osobní údaje a majetek společnosti

  Jsme si vědomi dlouhodobého evropského trendu zvyšování ochrany osobních údajů fyzických osob, se kterým se v rámci svého compliance programu zcela ztotožňujeme. Důrazně prosazujeme dodržování svých bezpečnostních opatření přijatých k ochraně osobních údajů a dbáme na jejich trvalé zdokonalování. Všichni zaměstnanci musí dodržovat

  přijatý Kodex chování pro nakládání s osobními údaji (http://pphk.eu/ochrana-osobnich-udaju). Chráníme jméno skupiny i její majetek. S hmotným či nehmotným majetkem skupiny, klientů, dodavatelů či dalších třetích stran, jsou zaměstnanci povinni zacházet s náležitou péčí a chránit ho před ztrátou, poškozením, krádeží či zneužitím. Majetek lze užívat pouze k účelům, ke kterým byl určen a v souladu s příslušnými pravidly pro jeho použití.

   

  Nepřipouštíme diskriminační

  chování a vytváříme spravedlivé pracovní podmínky a pracovní prostředí

   

  Zaručujeme rovnou příležitost všem bez ohledu na pohlaví, národnost, vyznání, etnický původ či vzhled, sexuální orientaci, handicap, věk, rodinný stav nebo jinou specifickou charakteristiku. Politiku rovné příležitosti uplatňujeme u všech zaměstnaneckých benefitů, možností nebo podmínek v rámci zaměstnaneckého vztahu. Jakákoli forma  diskriminace, neuctivého chování, obtěžování či zastrašování je zakázaná a neomluvitelná. Řídíme se pravidlem, že různorodost vytváří jednotu. Podporujeme prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují jako jeden tým, projevují si vzájemný respekt a úctu a dbají na otevřenou a pravdivou komunikaci. Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců je pro nás na prvním místě.

   

  Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

  Kancelář: Zemědělská 800/1 | 500 03 Hradec Králové | +420 495 406 060

  E-mail: info@pphk.eu

  www.pphk.eu

Sociální podnikání 

Společnost se hlásí svou činností k principům sociální ekonomiky, sociálního podniku a závazku naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

 • Charakteristika sociálního podniku a jeho principy

  1)    přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (minimálně 50 % (padesát procent) zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí vycházet z vymezených skupin) v regionu,

   2)    podporovanými cílovými skupinami jsou osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší a osoby pečující o osobu blízkou, osoby dlouhodobě nezaměstnané), 

  3)     případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecně prospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51 % (padesátjedna procent) reinvestovat do inovací, pracovních pomůcek, vybavení podniku a zkvalitnění prostředí pro zaměstnance,

   4)   sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně (bude respektovat principy udržitelného rozvoje regionu). Uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Mezi spolupracující subjekty a instituce patří státní správa, samosprávné celky, sociální partneři (soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace, školy) a další, 

  5)   vztahy sociálního podniku a podpora cílové skupiny směřují k maximálnímu možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti, k jejich osobnímu a profesnímu růstu. Zaměstnanci jsou zapojeni do jeho činnosti a mají právo vyjadřovat se k strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které zajištuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci. 

  Jakožto CSR (společensky odpovědná firma) a sociální podnik dbáme i na ochranu životního prostředí. Využíváme místní dodavatele a zdroje, snižujeme energetickou náročnost areálu a podnikání, v maximální míře recyklujeme.

  V rámci kooperační činnosti spolupracujeme se společnostmi na recyklaci výrobků zpět do výroby. Chráníme tak životní prostředí. Zmetkové výrobky třídíme, rozebíráme a vracíme zpět do výrobního procesu, odpadní materiál odvážíme k dalšímu využití.

  Hlásíme se svou činností k principům sociální ekonomiky. K dodržování obecných i konkrétních pravidel se zavazujeme v etickém kodexu naší společnosti. Sociální i ekologická hlediska integrujeme na každodenních činností firmy v rámci CSR. Dle systému ISO provádíme audity, vybíráme partnery podle firemní kultury.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti