Jsme chráněná dílna, spolehlivý a seriózní sociální podnik s rodinnou atmosférou, který se pyšní více než 25 letou tradicí. Během ní jsme sesbírali potřebné zkušenosti a míříme neustále kupředu.

Minulý rok jsme například získali ocenění Inspirativní sociální podnik 2023. Jsme certifikovaní jako doporučený obchodní partner dle indexu CRIBIS. V naší chráněné dílně zaměstnáváme převážně osoby se změněnou pracovní schopností. V současnosti tak kompletujeme, kontrolujeme a balíme výrobky pro rozmanité spektrum klientů. Dále pro vás vytváříme moderní smysluplné reklamy, tiskneme a vyrábíme reklamní předměty a poskytuje pronájmy prostorů a virtuální kanceláře. Naše poskytované služby se společenským přesahem nabízíme v rámci uplatnění náhradního plnění.  

Každá spolupráce nás velmi těší. Tvoří nedílnou součást našeho vývoje, díky kterému se neustále posouváme kupředu a rozšiřujeme své obzory. Zároveň je pro nás svěží inspirací. A jsme velmi potěšeni, že poskytujeme služby, moderní reklamu a další naše zkušenosti také významným zákazníkům světového formátu, působících například v oblasti automobilového průmyslu a farmacie.

Co je pro nás důležité?

Především osobní a individuální přístup ke všem zaměstnancům, jehož výsledkem je jejich svědomitá a pečlivá práce tvořená s radostí. Díky tomu vytváříme specifické výrobky a poskytujeme široké spektrum služeb nesoucích v sobě celospolečenský přesah.

Poznejte naše kořeny, ze kterých vyrůstáme…

Naše počátky jsou svázány se 70. léty 20. století a společností Družstevní propagační podnik Praha, který vyráběl pro Východočeský kraj reklamní prostředky jako transparenty, letáky, různé návody a další rozličné materiály. Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o., takový, jak ho známe dnes, vznikl až v roce 1994 rozdělením původního propagačního podniku.

Dalším mezníkem novodobé historie společnosti se stal rok 2001, kdy Vítězslav Elišák, působící do té doby jako ředitel, odkoupil 100% majetkový podíl. Od této doby začala společnost rozšiřovat své portfolio služeb. Ke dni 26. 9. 2002 byl zrealizován dlouhodobě připravovaný projekt provozu chráněné dílny, a to za podpory Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje, který trvá doposud. Koncem roku 2016 převzal rodinnou firmu syn, Ing. Vítězslav Elišák, aby pokračoval v práci svého otce. Firma postupně získává nový rozměr celospolečenského působení. Řízení podniku je nezávislé na externím vlastníkovi.

Kým jsme?

Jsme chráněnou dílnou s jedinečnou atmosférou. Jsme ryze česká společnost. Jsme členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Snažíme se poskytnout co nejširší pracovní uplatnění pro všechny osoby, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Do všech našich aktivit se propisuje celková společenská odpovědnost firem se zodpovědným přístupem, myslíme ale taktéž na ekologický přesah v rámci udržitelnosti životního prostředí. 

Kdo tvoří naši společnost?

V současnosti zaměstnáváme téměř 60 pracovníků se zdravotním postižením, což tvoří 96 % všech našich zaměstnanců. Díky tomu patříme k největším zaměstnavatelům svého druhu v Královéhradeckém kraji.

PPHK tým

Proč s námi spolupracovat?

 • Nabízíme kompletní řešení s optimalizací výrobního procesu. Uspoříme tak vaše náklady a čas vašich kvalifikovaných zaměstnanců. 
 • S námi budete jedineční. Přineseme nový pohled do vašeho podnikání.
 • Jsme silný a spolehlivý partner s mnohaletými zkušenostmi a garantujeme dodání služeb v nejvyšší kvalitě.
 • Široké portfolio našich služeb nabízíme v rámci náhradního plnění, díky kterému ušetříte na daních a zároveň se stanete společensky odpovědnou firmou.
 • Více než 96 % našich zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním postižením, kteří jsou pracovití a nadšení z vykonávané práce i na odborných pozicích.
 • Zaměstnáváme takové pracovníky, kteří jsou svědomití a své práce si váží. Díky tomu nabízíme široké množství služeb, jejichž výsledkem jsou kvalitní produkty nesoucí v sobě nejeden příběh.
 • Stanete se součástí podpory jedinců se zdravotním postižením a také jejich inkluze v rámci celé společnosti. 
 • Díky vzájemné spolupráci a podpoře získává všechno smysl. Nejen naše činnost, ale i vaše výrobky. Protože pocit z dobře a kvalitně vykonané práce svědomitých pracovníků je jeden z těch nejhezčích. Zažijte tento dobrý pocit společně s námi. Stačí se nám jen ozvat!

Jsme odpovědná sociální firma se společenským a etickým přesahem, které záleží na kvalitně odvedené práci. Jsme chráněnou dílnou, kde jsou kvalita, spolupráce, partnerství, komplexní služby a podpora jedny z nejdůležitějších pilířů. Proto jsme certifikováni dle normy ČSN EN 9001:2016. Významný byl pro nás také rok 2012, kdy jsme se zároveň stali držiteli ochranné známky práce postižených.

Naše společnost byla nominována v roce 2020 mezi 10 TOP firem Královéhradeckého kraje. Získali jsme hned několik významných ocenění a certifikát doporučeného obchodního partnera. Odpovědná firma roku 2020, Ekonomicky nejúspěšnější firma Královéhradeckého kraje 2020 a 3. místo v kategorii Vodafone firma roku 2020. V roce 2023 jsme k oceněním přidali navíc cenu za Inspirativní sociální podnik Královéhradeckého kraje 2023. Hlavní zásluhu na tomto úspěchu nesou hlavně naši zaměstnanci. Je to pro nás velké povzbuzení i motivace do budoucna, že věci, které děláme, děláme správně.

ETICKÝ KODEX

Etika pro nás není pouhým termínem. Svým působením se ji snažíme aktivně propisovat do reálného fungování společnosti. Podívejte se tak na náš etický kodex a systém hodnot, který je pro nás velmi podstatný a důležitý.

S námi podporujete společenskou odpovědnost a zaměstnávání OZP.

 • Etický kodex PPHK

  Etický kodex společnosti

  Propagační podnik Hradec Králové, s.r.o.

   

  Úvodní slovo

  „Nekonečné možnosti“ naše hlavní motto, kterého se snažíme držet.

   

  Jsme rodinná firma s více než 25 letou tradicí, kde je naší hlavní pracovní náplní zajišťování zaměstnání osobám se změněnou pracovní schopností. Tento cíl se nám daří plnit v rámci tzv. chráněné dílny, která byla založena již v roce 2002.

  Spolupracujeme převážně s mezinárodními společnostmi v automobilovém, zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu. Kompletujeme, kontrolujeme a balíme výrobky do světových automobilů a farmacie. Vyrábíme moderní reklamu, pronajímáme kanceláře a sídla firem. Svým zaměstnancům se snažíme nabídnout rozmanitou práci a našim obchodním partnerům nekonečno možností.

  V roce 2019 jsme přistoupili i k rebrandingu našeho loga. Jsme přesvědčeni, že nastal ten správný čas vytvořit moderní tvář tradiční české značce a posunout se dál. Nekonečné možnosti, nekonečný uzel – to nás při jeho tvorbě inspirovalo. V minulosti byl nekonečný uzel znamením důležité události. Označovaly se jím situace a chvíle, které byly významné a podstatné. I pro nás je rebranding naší společnosti velmi významná a důležitá událost. Nekonečný uzel symbolizuje v duchovní rovině nekonečnou moudrost a soucit. Symbolizuje také nekonečnou lásku, harmonii a možnosti. Naše společnost se hlásí svou činností k těmto hodnotám, proto právě znak nekonečného uzlu.

   

  Ing. Vítězslav Elišák

  majitel

  Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

   

  Poslání společnosti

  Hlásíme se svou činností k principům sociální ekonomiky a i do budoucna se zavazujeme naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Budeme i nadále zajišťovat jejich opětovné zapojení do společnosti a zlepšovat tím jejich nelehkou životní situaci. Podporujeme činnosti prospívající společnosti, máme smysl pro sociální zodpovědnost na celostátní úrovni.

   

  Hodnota chráněné dílny

  Jsme zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Naše chráněná dílna byla založena již v roce 2002. V současné době zaměstnáváme téměř 70 pracovníků se zdravotním postižením, což tvoří 96 % všech zaměstnanců.

   

  Zavazujeme se provozovat činnosti prospívající osobám se zdravotním postižením. Vyvíjíme svoji činnost v souladu s naplňováním cílů společenské prospěšnosti. Dbáme na rovné příležitosti a optimální pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance, s důrazem na spravedlivé odměňování, zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Všem zaměstnancům poskytujeme bez rozdílu psychosociální služby. Základním personálním a integračním nástrojem podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin je nastavení individuálního plánu rozvoje s každým novým zaměstnancem. Psychosociální konzultant na sezeních napomáhá k jeho naplnění, a tím k úspěšnému začlenění zaměstnance do práce a kolektivu. Následně je se zaměstnancem pracováno individuálně dle jeho aktuálních konkrétních potřeb.

   

  Důrazně odmítáme účelové zaměstnávání založené pouze na možnosti čerpání příspěvků pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti bez skutečného zapojení člověka do výrobního procesu, bez konkrétní pracovní náplně a bez vytvoření standardních přijatelných podmínek pro jeho zaměstnání.

  Budujeme korektní vztahy se svými zaměstnanci i obchodními partnery a odmítáme klamavou reklamu. Důrazně dbáme na kvalitu svých produktů a služeb. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou min. 30 % z celkových výnosů podniku.

   

   

  Důsledně proti korupci

  Jsme nesmírně vděční zaměstnancům i našim obchodním partnerům, že se nám za 25 let podařilo vytvořit ze značky Propagačního podniku Hradec Králové s.r.o. značku kvality a serióznosti a stále patříme k největším zaměstnavatelům svého druhu v Královéhradeckém kraji. 

   

  Odmítáme korupční jednání, netolerujeme žádnou formu přímého či nepřímého korupčního jednání.  Poskytujeme svým obchodním partnerům náhradní plnění formou odebírání výrobků či služeb z chráněného trhu práce v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Důrazně odmítat spekulativní chování spočívající ve zneužívání této formy naplňování zákona.

   

  Jméno naší společnosti nespojujeme s jakoukoli komerční firmou, která získává nákupem od chráněné dílny výhody v tom, že dále „přeprodává“ produkty pod „značkou“ chráněná dílna, které však klamou potencionální zákazníky.

  Podporovat místní a lokální spolupráci s dalšími organizacemi/podniky. Při své činnosti se snaží podporovat ochranu životního prostředí.

  Máme jasně a transparentně nastaveny principy řízení a kontroly společnosti, při svých činnostech dodržujeme zákony. Účetnictví podniku je vedeno podle zákonem stanovených pravidel a účetních standardů, s maximální transparentností finančních transakcí, s pravdivými a nezkreslenými údaji.

   

   

  Dbáme na ochranu životního prostředí a společenskou odpovědnost

   

  CSR aktivity jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Jsme společensky odpovědnou firmou, snažíme se zodpovědným přístupem i jednáním přispět ke zlepšení našeho okolí a chráníme životní prostředí. Jsme si vědomi možných dopadů našeho podnikání na životní prostředí, proto dbáme jeho ochrany a naše konání je k němu maximálně ohleduplné. Upřednostňujeme technologie šetrné k životnímu prostředí, nezapojujeme se do projektů, které jej ohrožují a při výběru dodavatelů zkoumáme ekologický vliv jejich produktů a služeb. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace v rámci společnosti, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR.

   

  Chráníme osobní údaje a majetek společnosti

  Jsme si vědomi dlouhodobého evropského trendu zvyšování ochrany osobních údajů fyzických osob, se kterým se v rámci svého compliance programu zcela ztotožňujeme. Důrazně prosazujeme dodržování svých bezpečnostních opatření přijatých k ochraně osobních údajů a dbáme na jejich trvalé zdokonalování. Všichni zaměstnanci musí dodržovat

  přijatý Kodex chování pro nakládání s osobními údaji (http://pphk.eu/ochrana-osobnich-udaju). Chráníme jméno skupiny i její majetek. S hmotným či nehmotným majetkem skupiny, klientů, dodavatelů či dalších třetích stran, jsou zaměstnanci povinni zacházet s náležitou péčí a chránit ho před ztrátou, poškozením, krádeží či zneužitím. Majetek lze užívat pouze k účelům, ke kterým byl určen a v souladu s příslušnými pravidly pro jeho použití.

   

  Nepřipouštíme diskriminační

  chování a vytváříme spravedlivé pracovní podmínky a pracovní prostředí

   

  Zaručujeme rovnou příležitost všem bez ohledu na pohlaví, národnost, vyznání, etnický původ či vzhled, sexuální orientaci, handicap, věk, rodinný stav nebo jinou specifickou charakteristiku. Politiku rovné příležitosti uplatňujeme u všech zaměstnaneckých benefitů, možností nebo podmínek v rámci zaměstnaneckého vztahu. Jakákoli forma  diskriminace, neuctivého chování, obtěžování či zastrašování je zakázaná a neomluvitelná. Řídíme se pravidlem, že různorodost vytváří jednotu. Podporujeme prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují jako jeden tým, projevují si vzájemný respekt a úctu a dbají na otevřenou a pravdivou komunikaci. Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců je pro nás na prvním místě.

   

  Propagační podnik Hradec Králové s.r.o.

  Kancelář: Zemědělská 800/1 | 500 03 Hradec Králové | +420 495 406 060

  E-mail: info@pphk.eu

  www.pphk.eu

Sociální podnikání 

Společnost se hlásí svou činností k principům sociální ekonomiky, sociálního podniku a závazku naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, tj. principům sociálního podnikání.

 • Charakteristika sociálního podniku a jeho principy

  Charakteristika rozpoznávacích znaků sociálního podniku a jeho principy, kterými se bude společnost řídit:

  Sociální prospěch     
  a) integrace osob ze znevýhodněných skupin     
  -    zaměstnávání více než 30 % (třiceti procent) osob ze znevýhodněných skupin na pracovním trhu z celkového počtu zaměstnanců (t.j. zejména lidé tělesně postižení a odcházející z ústavních zařízení),     
  -    poskytování integrační podpory zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob     
  b) účast zaměstnanců na směřování podniku     
  -    zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu společnosti, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů, zaměstnanci jsou zapojení do rozhodování o směrování podniku      

  Ekonomický prospěch     
  a) případný zisk bude přednostně používán pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů     
  -    alespoň 51 % (padesát jedno procento) případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a /nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů     
  b) nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích     
  -    manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi     
  c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech     
  -    tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % (třicet procent) z celkových výnosů podniku     

  Enviromentální prospěch     
  a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby a/nebo provozování aktivit prospívající životnímu prostředí     
  -    podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady uplatňuje v praxi     

  Místní prospěch     
  a) uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky     
  -    podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby     
  b) využívání přednostně místních zdrojů     
  -    podnik přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů     
  c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry     
  -    podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry     

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti