TECHNICKÉ SLUŽBY - práce ušité na míru pro Vaši firmu

    Nevíte v jaké oblasti využít náhradní plnění?  Ušijeme pro Vás spolupráci na míru.

Hlavní oblasti technických služeb:  

    V rámci kooperačních služeb, se PpHK zabývá především dokončovacími operacemi na výrobcích zákazníků. Mezi nejvýznamnější zákazníky Propagačního podniku patří společnosti zabývající se výrobou součástí pro přední světové výrobce automobilů. Svým zákazníkům poskytuje PpHK zejména tyto služby:

- čistění výrobků ( odstraňování přetoků, následné dočišťovací práce či práce dle konkrétního zadání objednatele)

- kontrola jakosti (výstupní kontrola výrobků zákazníka za účelem ověření a udržení jakosti dodávek. Kontrola probíhá na základě kritérií stanovených objednavatelem)

- v případě, že povaha nebo rozsah kontrolované zakázky neumožňují převoz, nabízí PpHK možnost kontroly výrobků v místě určeném klientem

- kompletace výrobků (ruční lepení, skládání, plnění apod.)

- balení a značení výrobků (zajištění balení, značení a expedice zpracovaných výrobků dle požadavků zadavatele)

- demontáž zmetkových výrobků s cílem možnosti znovu použití určitých součástí

- ostatní mauální práce

 

U všech kooperačních zakázek je možnost zajištění dopravy ze strany PpHK.

Řekněte nám Vás problém a mi ho vyřešíme!

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...