Značka Práce postižených

      Ochranná značka Práce postižených je projekt s působností v celé České republice, který je jediným v zemích EU. Projekt vytváří systém, podmínky a možnosti pro označování služeb a výrobků, které zdravotně postižené osoby skutečně a prokazatelně vyrobily, kompletovaly, nebo balily,  a to ochrannou značkou “Práce postižených“.

 Dne 20.3.2012 jsme úspěšně získali ochrannou značku Práce postižených.

Známku Práce postižených v prostorách Magistrátu města Hradec Králové nově oceněnému ukázkovému zaměstnavateli zdravotně postižených v České republice předali paní Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové a Ing. Antonín Šípek, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

zleva: zástupce SOQ, Hana Potměšilová, Ing.Vítězslav Elišák, Vítězslav Elišák, Ing. Antoním Šípek, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové

Napsali o nás: 

Propagační podnik Hradec Králové získal známku Práce postižených

27.4.2012

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením předal ochrannou známku Práce postižených nově schválené společnosti Propagační podnik Hradec Králové s.r.o., která je první licencovanou společností ochrannou známkou v Hradci Králové.

Známku Práce postižených v prostorách Magistrátu města Hradec Králové nově oceněnému ukázkovému zaměstnavateli zdravotně postižených v České republice předali paní Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové a Ing. Antonín Šípek, ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. zaměstnává 59 osob se zdravotním postižením z celkového počtu 69 svých zaměstnanců. Společnost se věnuje technickým pracím, výrobou reklam, reklamních předmětů, polepům vozidel, polepům ze samolepící fólie, tiskařským službám, kompletacím a manuálním pracím.

Mezi největší odběratele patří Dätwyler Rubber CZ, Skupina GUMOTEX auto (Závod TANEX, PLASTY, Jaroměř), Rubena, RM PLASTIG, FOMA BOHEMIA, PROKEŠ & CO. CZ a Inter Cars Česká republika. Ing. Šípek při předání ochranné známky řekl: "Jsem velmi rád, že jsem se jako zástupce Sdružení automobilového průmyslu mohl zúčastnit dnešního předání. Naše sdružení reprezentuje firmy, které vytvářejí 20 % průmyslové výroby i exportu České republiky. Jsme jedním z hlavních pilířů české ekonomiky, ale cítíme také velkou odpovědnost vůči společnosti, v níž žijeme a podnikáme. Proto podporujeme akce a aktivity NFOZP, neboť i na výrobcích firem automobilového průmyslu se podílejí pracovníci se zdravotním handicapem".

Známka byla Propagačnímu podniku Hradec Králové udělena v kategoriích: Aplikace folií, dokončovací a kompletační práce.

Své vystoupení Ing. Šípek uzavřel: "Důkazem dobré práce firem, zaměstnávajících postižené, je dnes oceněný Propagační podnik Hradec Králové, který spolupracuje mimo jiné s naší členskou firmou Gumotex.

Jak na předání zdůraznila Hana Potměšilová, projekt ochranné značky „Práce postižených" (http://www.pracepostizenych.cz) nemá obdoby v žádné ze zemí Evropské unie. Projekt si klade za cíl upozornit na lidi, kteří i přes své zdravotní postižení a ztížené podmínky při uplatňování na trhu práce dokáží vykonávat stejně dobrou a konkurence-schopnou práci, jako zdraví lidé. Stejně tak je cílem pozdvihnout společnosti, které jsou kvalitními zaměstnavateli osob se zdravotním postižením.

Právo užívat tuto známku má zaměstnavatel, který zaměstnává zdravotně postižené osoby a prokáže, že se na poskytnuté službě, vyrobeném, baleném či kompletovaném výrobku svou prací podíleli zdravotně postižené osoby alespoň 75 procenty. Od roku 2010 je ochranná známka součástí Národní politiky kvality České republiky. Majitelem ochranné známky je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (http://www.nfozp.cz). Správcem ochranné známky je Sdružení pro oceňování kvality.

Projekt v rámci svého internetového obchodu na http://www.pracepostizenych.cz nabízí s dodací dobou do 48 hodin po zadání objednávky výrobky všech certifikovaných firem ochrannou známkou Práce postižených.

Jedním z pravidelných odběratelů výrobků z e-shopu ochranné známky je i Sdružení automobilového průmyslu. Proč? To uvedl ing. Šípek. „Nejen, že svým nákupem například kancelářských potřeb od výrobce Czech office dáváme práci lidem se zdravotním postižením, ale máme také jistotu, že dané výrobky jsou velmi kvalitní, jsou vyrobeny pouze ze surovin z EU a jsou ještě za dobrou cenu!"

(tz)

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...