Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové


Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové

Propagační podnik Hradec Králové s.r.o. získal finanční podporu z OP Zaměstnanost na projekt "Rozvoj Propagačního podniku Hradec Králové".

Realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014965

Anotace: Realizace projektu je zaměřená na rozvoj stávajícího sociálního podniku formou rozšíření podnikatelských aktivit ve dvou oblastech: 1. Navýšení produkční kapacity ve stávající oblasti služeb (manuální činnosti ve výrobě) a 2. Rozšíření spektra činností v oblasti výroby reklamy. V obou případech dojde k podstatnému navýšení produkční kapacity a současnému vytvoření 9 pracovních míst (celkem 6,5 přepočtených úvazků) pro osoby se zdravotním postižením, které tvoří cílovou skupinu projektu.

Poslání společnosti

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...