Poslání společnosti

    Hlavní náplní podnikatelské činnosti PpHK je zajišťování zaměstnání osobám  se změněnou pracovní schopností v rámci tzv. chráněných dílen. Po začátcích, v 90. letech, kdy se osobám se ZP zajišťovalo zaměstnání formou zadávání domácích prací,  byl ke dni 26.9.2002 realizován dlouhodobě připravovaný projekt provozu chráněné dílny za podpory Úřadu práce Hradec Králové a Centra zdravotně postižených Královéhradeckého kraje.
    Vzhledem ke skutečnosti, že firma provozuje veškerou svoji činnost ve vlastních prostorách, je zde možnost dalšího  rozšiřování spektra služeb poskytovaných jak stávajícím zákazníkům, tak novým zájemcům. Rozšiřování činnosti  PpHK zároveň umožní zařazení dalších  osob se ZPP do zaměstnaneckého procesu.
    Do budoucna si klade za cíl zaměstnávat v maximální míře osoby se ZP, zajišťovat jejich opětovné zapojení do společnosti.

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...