Politika jakosti

    Jelikož si Pphk uvědomuje důležitost kvality a účinnosti řízení, nechal se dne 14.7.2005 certifikovat dle ČSN EN ISO 9001:2001 od společnosti TÜV SÜD.

    Prvořadým cílem vedení společnosti je vždy spokojený obchodní partner s trvalou důvěrou ve výrobky a služby, které poskytujeme.
    Systém jakosti je vybudován v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. Tento systém řízení vede ke zlepšování činnosti společnosti, jejímž cílem je být rovnocenným partnerem na trhu. Řízení jakosti je trvalým předmětem zájmu vedení společnosti a je chápáno jako jeden z nejdůležitějších nástrojů k dosažení prosperity a stability. Každému zaměstnanci je známa odpovědnost za kvalitu práce, kterou vykoná. Rozhodující význam pro jakost má výběr, kvalifikace, motivace a informovanost všech zaměstnanců.
    Jen s takovou politikou, která se zaměřuje na všechny činnosti, je možné dosáhnout nejvyšší jakosti, produktivity a flexibility a zároveň snížení nákladů. V neposlední řadě  je důležité dosažení certifikace systému jakosti a jeho roční obhájení, udržení a vytvořiení dalších pracovních míst pro pokrytí minimálně 85% -ní zaměstnanost osob se zdravotním postižením (tzn. 60 pracovních míst) a udržet postavení chráněné dílny.

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...