Chráněná dílna

Co je to chráněná dílna?

   Chráněná dílna je pracoviště, kde je zaměstnáno nejméně 50 % pracovníků se zdravotním postižením.

Firma se statusem "chráněná dílna" má možnost poskytovat tzv. "náhradní plnění".

    PpHK tuto dílnu založil dne 26.9.2002 a stále ji rozšiřuje, díky čemuž může poskytovat "náhradní plnění" ve větším rozsahu.
    V současné době máme 56 zaměstnanců s ZP a 11 s TZP. Využíváme prostory o výměře 1050m2, dalších 700m2 máme v rezervě.

    PpHK funguje v celém rozsahu služeb jako chráněná dílna a veškeré služby poskytuje náhradní plnění. 

Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna

   Chráněné pracovní místo je takové pracovní místo, které je vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením a to na základě písemné dohody s úřadem práce. Toto místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.

    V roce 2007 firmu navštívil Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR a Sociální výbor Evropské Unie. Naši dílnu hodnotil velmi pozitivně.

2009 Created by M-Design & Propagační podnik HK s.r.o., Publikační Systém Fantom PSF 3.5 a2
Pracuji ...